ΣΚΕΨΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ FORUM

Εισηγήσεις νέων ανθρώπων για την Ελλάδα.

Τι είναι το ΣΚΕΨΙΣ Οικονομικό Forum;

Το ΣΚΕΨΙΣ Οικονομικό Forum είναι μία πλατφόρμα δυναμικού προβληματισμού και ανοιχτής συζήτησης των σημαντικότερων ζητημάτων που απασχολούν τη χώρα μας.

Διοργανώνεται από νέους που πιστεύουν ότι οι έννοιες ‘εμπιστοσύνη’, ‘αξιοκρατία’, ‘ανάπτυξη’ και ‘πρόοδος’ μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία χαρακτηριστικά της Ελλάδος, τόσο στις εξωτερικές της σχέσεις όσο και στα εσωτερικά της θέματα.

Σκοπός του ΣΚΕΨΙΣ Οικονομικό Forum είναι να ενωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας και να επαναπροσδιορισθούν, όπου χρειάζεται, οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές στρατηγικές της.

2013

3ο ΣΚΕΨΙΣ Οικονομικό Forum

Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Έξι νέοι επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας (ναυτιλία, τράπεζες, βιομηχανία, παιδεία, επιχειρήσεις) τοποθετήθηκαν στο ζήτημα της -απολύτως αναγκαίας- επανεκκίνησης της οικονομίας της χώρας μας στο 3ο ΣΚΕΨΙΣ Οικονομικό Forum με τίτλο "Η Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας".

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση.

περισσότερα