Ερρίκος Αρώνες

Dignitas, Managing Partner

Βιογραφικό

Χάρης Δασκαλάκης

Business College of Athens (BCA), Executive Director

Βιογραφικό

Γιώργος Καλοφωλιάς

Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτρης Καραμάνος

Κολλέγιο Αθηνών, Δημοσιογράφος - π. Πρόεδρος ΣΑΚΑ

Αλέξανδρος Κίκιζας

Melissa Κίκιζας, αν. Διευθύνων Σύμβουλος

Βιογραφικό

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Τράπεζα της Ελλάδος, Υποδιοικητής

Μιλένα Παππά

OceanBulk Carriers LLC, S&P Director

Βιογραφικό

Χριστίνα Πλακόπητα

Netrobe, Founder

Βιογραφικό

Ματίνα Στεβή (Συντονίστρια)

The Wall Street Journal, Ανταποκρίτρια Οικονομικών Θεμάτων

Βιογραφικό

Σπύρος Τσίλογλου

Goldman Sachs International, Executive Director

Πέτρος Χρ. Φατούρος

Φατούρος Λαμπρόπουλος & Συνεργάτες, Δικηγόρος

Βιογραφικό

Άλκηστις Τρίχα-Αθανασούλη

Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.