Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού

2o ΣΚΕΨΙΣ Οικονομικό Forum

Εννέα νέοι επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας (ναυτιλία, hedge funds, ενέργεια, εμπόριο, media, επιχειρήσεις) τοποθετήθηκαν στα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της αξιοπιστίας της χώρας μας διεθνώς.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση.

Το «ΣΚΕΨΙΣ Οικονομικό Forum» είναι μία πλατφόρμα δυναμικού προβληματισμού και ανοιχτής συζήτησης των σημαντικότερων ζητημάτων που απασχολούν τη χώρα μας.

Διοργανώνεται από νέους που πιστεύουν ότι οι έννοιες ‘εμπιστοσύνη’, ‘αξιοκρατία’, ‘ανάπτυξη’ και ‘πρόοδος’ μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία χαρακτηριστικά της Ελλάδος, τόσο στις εξωτερικές της σχέσεις όσο και στα εσωτερικά της θέματα.

Σκοπός του «ΣΚΕΨΙΣ Οικονομικό Forum» είναι να ενωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας και να επαναπροσδιορισθούν, όπου χρειάζεται, οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές στρατηγικές της.

Κατεβάστε το πρόγραμμα Μέγεθος: 81 KB